Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: „Świadczenie usług związanych z pochówkami i utrzymaniem czystości na Cmentarzach Komunalnych w Gminie Trzebinia (Psary, Dulowa, Trzebinia, Krystynów, Lgota, Bolęcin, Myślachowice)” w roku 2021 w trybie zapytania ofertowego z wyłączeniem przepisów ustawy Pzp.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Skip to content