09.10.2019 r. o godz. 11:00 – I przetarg nieograniczony na najem pomieszczenia garażowego w budynku przy ul. Kościuiszki 104 w Trzebini.

„Przetarg nieograniczony na „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej” dla budynku Krytej Pływalni, zlokalizowanej przy ul. Rafineryjnej 10a w Trzebini.”

„Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej” dla budynku Krytej Pływalni, zlokalizowanej przy ul. Rafineryjnej 10a w Trzebini, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień...