26.01.2021 r. o godz. 08:00 – II przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych usytuowanych w budynku przy ul. Kościuszki 50 w Trzebini.

“Usługa dozoru Cmentarzy Komunalnych w Gminie Trzebinia (Psary, Dulowa, Trzebinia, Krystynów, Lgota, Bolęcin, Myślachowice) oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Piłsudskiego w Trzebini”

Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: “Świadczenie usługi dozoru Cmentarzy Komunalnych w Gminie Trzebinia (Psary, Dulowa, Trzebinia, Krystynów, Lgota, Bolęcin, Myślachowice) oraz składowiska odpadów innych...
Zmiana czcionki
Kontrast