Zapraszamy do kontaktu

Siedziba

ul. Matejki 1, 32-541 Trzebinia

 • tel.: 32 612 23 53
 • tel.: 32 612 21 16
 • tel.: 32 612 21 13

Godziny przyjęć:

 • Poniedziałek: 7.00 – 15.00
 • Wtorek: 7.00 – 17.00
 • Środa: 7.00 – 15.00
 • Czwartek: 7.00 – 15.00
 • Piątek: 7.00 – 13.00

Punkt administracyjny

ul. Rynek 18, 32-540 Trzebinia

 • tel.: 32 612 25 04

Godziny przyjęć:

 • Poniedziałek: 7.00 – 15.00
 • Wtorek: 7.00 – 17.00
 • Środa: 7.00 – 15.00
 • Czwartek: 7.00 – 15.00
 • Piątek: 7.00 – 15.00

 

Telefony dyżurne Pogotowia Technicznego w czasie wolnym od pracy:
tel. 880 254 144 – instalacje wod-kan, c.o., gaz;  
tel. 880 254 166 – instalacje elektryczne

Punkt kasowy

punkt-kasowy

 • 32-541 Trzebinia
 • ul. Matejki 1
 • Godziny otwarcia:
  • poniedziałek – piątek: 8.30 – 15.00
  • wtorek: 8.30 – 15.30
 • tel. 32 711 70 80
 • e-mail: jjbanasik@o2.pl

 

 • wpłaty na rachunki bankowe od 0,01 zł
 • wpłaty ekspresowe
 • wpłaty natychmiastowe – pieniądze w tym samym dniu na rachunku odbiorcy
 • komunikacyjne
 • majątkowe
 • osobowe
 • usługa fax – 2 zł strona
 • usługa scan – 1 zł strona
 • usługa drukowania – 2 zł strona
Usługi punktu kasowego świadczone są przez zewnętrzny podmiot.

Napisz do nas

 • Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego RODO informuje się, iż:
  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest: Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. w Trzebini ul. Matejki 1, 32-540 Trzebinia.
  2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym się można pod adresem nedzaodo@interia.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu, w związku z wysłaniem wiadomości przez formularz kontaktowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  4. Pozyskane dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu wycofania zgody.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
  7. W przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.
 

Weryfikacja antyspamowa

Skip to content