Oferta kompleksowej obsługi nieruchomości

Gwarancja jakości

Dopasowana oferta

Kompleksowa obsługa

Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. w Trzebini zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem ponad 120 nieruchomościami, w tym obsługą Wspólnot Mieszkaniowych.

Gwarancją jakości naszych usług są kompetentni pracownicy posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu nieruchomościami.

Zapewniamy kompleksową obsługę administracyjną, księgową, techniczną i prawną Wspólnot Mieszkaniowych oraz całodobowe pogotowie techniczne.

Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych wymagań.

W naszej pracy kierujemy się zawsze dobrem klienta, stosujemy przepisy prawa i standardy zawodowe, na bieżąco podnosimy kwalifikacje zawodowe.

Pomagamy w pozyskiwaniu tanich pożyczek i kredytów na sfinansowanie prac remontowych.

Posiadamy wymaganą przepisami prawa Polisę OC Zarządcy nieruchomości.

Całodobowe pogotowie techniczne

Finansowanie prac remontowych

h

Polisa OC Zarządcy nieruchomości

Obsługa administracyjna:

 • utrzymanie czystości i porządku w budynku oraz na terenie działki, na której położony jest budynek,
 • bieżąca obsługa eksploatacyjna niezbędna do utrzymania nieruchomości w optymalnym stanie technicznym,
 • prowadzenie dokumentacji prawnej nieruchomości, ewidencji lokali i ich użytkowników,
 • zawieranie umów na dostawę mediów, świadczenia usług kominiarskich, przeglądów gazowych i elektrycznych oraz umów na korzystanie z części wspólnych nieruchomości,
 • bieżąca obsługa mieszkańców nieruchomości dotycząca zgłoszeń, informacji o nieruchomości, wydawania zaświadczeń związanych z własnością lokali, dodatkami mieszkaniowymi oraz pomocą społeczną,
 • zwoływanie i obsługa zebrań wspólnot, przygotowywanie projektów regulaminów i uchwał do podjęcia przez właścicieli
 • ubezpieczenie nieruchomości,
 • obsługa prawna,
 • stały kontakt z Zarządem Wspólnoty dotyczący bieżących spraw Wspólnoty,
 • reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz oraz w stosunkach pomiędzy właścicielami,
 • prowadzenie korespondencji z właścicielami.

Obsługa techniczna:

 • zlecanie bieżących napraw i konserwacji na nieruchomości wspólnej, usuwanie awarii i ich skutków,
 • nadzór nad pracami remontowymi – bez dodatkowych opłat,
 • całodobowe pogotowie techniczne,
 • przygotowywanie planu remontów i zapewnienie ich realizacji w zakresie uchwalonym przez właścicieli,
 • doradztwo techniczne, wyszukiwanie wykonawców prac remontowych oraz zawieranie umów na wykonywanie remontów,
 • prowadzenie książki obiektu oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przepisami prawa budowlanego,
 • wykonywanie przeglądów technicznych rocznych i 5-cioletnich wynikających z przepisów prawa budowlanego,
 • zlecanie kontroli technicznych urządzeń stanowiących nieruchomość wspólną wynikających z przepisów prawa budowlanego

Obsługa księgowa:

 • prowadzenie rachunkowości Wspólnoty, dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy oraz inwestowanie zgromadzonych środków,
 • rozliczanie kosztów nieruchomości wspólnej oraz mediów,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz planów gospodarczych,
 • windykacja należności od dłużników wspólnoty wraz z egzekucją sądową i komorniczą,
 • przygotowanie wniosków oraz pozyskiwanie pożyczek i kredytów zaciąganych przez Wspólnotę na cele remontowe.

Wynagrodzenie zarządcy od

Dodatkowe opłaty

Nasze stawki:

 • Wynagrodzenie zarządcy – już od 0,55 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu. Kwota zależna od wielkości administrowanej powierzchni.
Nie pobieramy dodatkowych opłat za rozliczenia mediów, nadzór nad pracami remontowymi, przygotowanie wniosków o pozyskanie zewnętrznego finansowania planowanych inwestycji.

W przypadku podpisania umowy na kilka lat możliwość udzielenia rabatu w postaci nie pobierania wynagrodzenia zarządcy przez pierwsze miesiące administrowania.

Lokalizacja naszych placówek w niewielkiej odległości od Państwa budynku pozwoli na szybszą możliwość realizacji spraw dotyczących zarówno mieszkania jak i nieruchomości wspólnej.

Skip to content