Zarządzanie cmentarzami gminnymi

 Z dniem 01.01.2017 roku Rada Miasta Trzebini powierzyła zarządzanie cmentarzami komunalnymi spółce Miejski Zarząd Nieruchomości.

Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych mogą Państwo regulować w naszym biurze przy ul. Rynek 18 (budynek byłej Spółki Usługi Komunalne).

Telefon w sprawach cmentarzy to (32) 61 22 504, jednak zalecamy kontaktować się bezpośrednio z dedykowanym grabarzem. Telefony podajemy poniżej przy każdym z cmentarzy.

Cmentarz w Trzebini

przy ul. Luzara

Dyżurny grabarz: Marek Bogacki

Tel.: 516 072 524

Cmentarz w Bolęcinie

Dyżurny grabarz: Marek Bogacki

Tel.: 516 072 524

Cmentarz w Karniowicach

Dyżurny grabarz: Krystian Bogacki

Tel.: 662 197 897

Cmentarz w Krystynowie

Dyżurny grabarz: Janusz Mazur

Tel.: 600 330 247

Cmentarz w Lgocie

Dyżurny grabarz: Marek Bogacki

Tel.: 516 072 524

Cmentarz w Myślachowicach

Dyżurny grabarz: Janusz Mazur

Tel.: 600 330 247

Cmentarz w Psarach

Dyżurny grabarz: Krystian Bogacki

Tel.: 662 197 897

Udostępniane mapy cmentarzy umożliwiają również wyszukiwanie osób w ogólnopolskiej bazie osób zmarłych. Baza prowadzona jest przez www.polskie-cmentarze.com więc prawidłowość danych zależy od tej firmy. Aby przejść do wyszukiwania proszę kliknąć w poniższy przycisk:

Akty prawne

związane z zarządzaniem cmentarzami gminnymi.

 1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych: tekst ujednolicony.
 2. Zarządzenie nr 0050.376.2016 w sprawie administrowania i bieżącego utrzymania cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie gminy Trzebinia: Zarządzenie nr 0050.376.2016.
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków: Dz.U.rok 2011,  nr 75, poz. 405.
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków: Dz.U. 2008 nr 48, poz. 284.
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów: Dz.U 2001 nr 90, poz. 1013.
 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów: Dz.U 2003 nr 141, poz. 2257.
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów: Dz.U 2015 poz. 2257.
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi: Dz.U., rok 2007, nr 1, poz. 10. Obowiązuje łącznie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi: DZ. U. 2001 nr 153 poz. 1783.
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 w sprawie wzoru karty zgonu: Dz.U., rok 2015, poz. 231.
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby: Dz.U., rok 2001, nr 152, poz. 1742.
 11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów: Dz.U. 2001 Nr 90, poz. 1013.
 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich: Dz.U., rok 2007, nr 249, poz. 1866.
 13. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych: Tekst Jednolity.
 14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Opieki Społecznej w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych: Dz.U., rok 1936, nr 85, poz. 595.
 15. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu: Dz.U. 2015 poz. 774.
 16. Kodeks karny, art. 262: tekst ujednolicony.
 17. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, art. 88-90: tekst Ujednolicony.
 18. Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Trzebinia – uchwała Rady Miasta Trzebini XLIV/582/VII/2018 z dnia 30.03.2018r.
 19. Cennik opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w gminie Trzebinia – uchwała Rady Miasta Trzebini XLVII/401/VIII/2022.
Skip to content