Zarządzanie zasobem gminnym

lokali mieszkalnych

lokali socjalnych

lokali użytkowych

garaży

MZN sp. z o.o. sprawuje zarządzanie gminnym zasobem:

  • budynków mieszkalnych,
  • mieszkalno – użytkowych
  • wolnostojących budynków użytkowych

w ilości 117 o ogólnej powierzchni użytkowej 28 815,92 m² . Wyżej wymienione zasoby obejmują:

  • 500 lokali mieszkalnych komunalnych w budynkach gminnych i obcym zarządzie (w tym 126 socjalnych) o powierzchni użytkowej 20 229,08 m² ,
  • 116 lokali użytkowych o pow. 7 815,65 m²,
  • 37 garaży o pow. użytkowej 771,19 m².

Obsługa eksploatacyjna

Bieżąca konserwacja

Pogotowie techniczne

Usługa zarządzania zasobami gminnymi wiąże się z pełną obsługą eksploatacyjną, bieżącą konserwacją z pogotowiem technicznym sprawowanym przez podmioty na zlecenie spółki oraz sprawowanie pełnej obsługi technicznej nieruchomości w myśl obowiązujących przepisów prawa.

W nawiązaniu do zawartych umów najmu lokali mieszkalnych, na podstawie decyzji właściciela – Gminy Trzebinia o przydziale, spółka sprawuje pełną obsługę najemców stosując ustawę o ochronie praw lokatorów, gminnym zasobie mieszkaniowym i o zmianie kodeksu cywilnego.

Obsługę w zakresie najmu gminnych lokali użytkowych i garaży spółka realizuje na podstawie ustalonych zasad przez właściciela i umowy najmu po przeprowadzeniu procedur przetargowych.

Wybrane nieruchomości

Od 01.01.2017 roku spółka Miejski Zarząd Nieruchomości zarządza również cmentarzami komunalnymi. Kliknij i przejdź na dedykowaną podstronę aby dowiedzieć się więcej ».
Skip to content