Zarządzanie zasobem gminnym

lokali mieszkalnych

lokali socjalnych

lokali użytkowych

garaży

MZN sp. z o.o. sprawuje zarządzanie gminnym zasobem:

  • budynków mieszkalnych,
  • mieszkalno – użytkowych
  • wolnostojących budynków użytkowych.

Wyżej wymienione zasoby obejmują:

  • 515 lokali mieszkalnych komunalnych w budynkach gminnych i obcym zarządzie (w tym 123 socjalnych) o powierzchni użytkowej 20 962,65 m² ,
  • 115 lokali użytkowych o pow. 8 512,24 m²,
  • 36 garaży o pow. użytkowej 753,49 m².

 

Obsługa eksploatacyjna

Bieżąca konserwacja

Pogotowie techniczne

Usługa zarządzania zasobami gminnymi wiąże się z pełną obsługą eksploatacyjną, bieżącą konserwacją z pogotowiem technicznym sprawowanym przez podmioty na zlecenie spółki oraz sprawowanie pełnej obsługi technicznej nieruchomości w myśl obowiązujących przepisów prawa.

W nawiązaniu do zawartych umów najmu lokali mieszkalnych, na podstawie decyzji właściciela – Gminy Trzebinia o przydziale, spółka sprawuje pełną obsługę najemców stosując ustawę o ochronie praw lokatorów, gminnym zasobie mieszkaniowym i o zmianie kodeksu cywilnego.

Obsługę w zakresie najmu gminnych lokali użytkowych i garaży spółka realizuje na podstawie ustalonych zasad przez właściciela i umowy najmu po przeprowadzeniu procedur przetargowych.

Wybrane nieruchomości

Od 01.01.2017 roku spółka Miejski Zarząd Nieruchomości zarządza również cmentarzami komunalnymi. Kliknij i przejdź na dedykowaną podstronę aby dowiedzieć się więcej ».
Skip to content