Więcej informacji o Miejskim Zarządzie Nieruchomości

Przedmiot działalności:

 • Budowa domów mieszkalnych
 • Eksploatacja budynków mieszkalnych na zasadzie najmu
 • Wynajmowanie lokali użytkowych
 • Sprawowanie administracji na zasadach zlecenia budynkami mieszkalnymi, nie stanowiącymi jej własności
 • Prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Zadania zlecone

Spółka zarządza nieruchomościami nie stanowiącymi jej własności na podstawie zawartych umów o zarządzanie.

Umowy Spółka zawarła z:

Podczas odebrania nagrody „Lider Rynku Nieruchomości – Zarządca Roku 2017” w kategorii Zarządzanie zasobami publicznymi.

Certyfikat poświadczający rzetelność w stosunku do kontrahentów.

Zarząd Spółki

 • Prezes Zarządu: Jarosław Babiec

Zgromadzenie Wspólników

 • Gmina Trzebinia reprezentowana przez Burmistrza Miasta Trzebini

Rada Nadzorcza

 • Przewodniczący: Jerzy Idzik
 • Z-ca Przewodniczącego: Elżbieta Waśniowska
 • Sekretarz: Alicja Purchałka

Dodatkowe informacje

 • Nazwa spółki: Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o.
 • Siedziba: ul. Matejki 1, 32-541 Trzebinia
 • NIP: 628-18-83-677
 • REGON: 273745843
 • KRS: 0000179096
 • Fax: 32 612 23 53
 • Email: mzn@mzn-trzebinia.pl
Skip to content