22.01.2020 r. o godz. 10.00 – III przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w budynku os. Gaj 10 w Trzebini.

“Usługa dozoru Cmentarzy Komunalnych w Gminie Trzebinia (Psary, Dulowa, Trzebinia, Krystynów, Lgota, Bolęcin, Myślachowice) oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Piłsudskiego w Trzebini”

Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: “Świadczenie usługi dozoru Cmentarzy Komunalnych w Gminie Trzebinia (Psary, Dulowa, Trzebinia, Krystynów, Lgota, Bolęcin, Myślachowice) oraz składowiska odpadów innych...