11.12.2019 r. o godz. 11.00 – I przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w budynku Piłsudskiego 2 w Trzebini.

“Usługa dozoru Cmentarzy Komunalnych w Gminie Trzebinia (Psary, Dulowa, Trzebinia, Krystynów, Lgota, Bolęcin, Myślachowice) oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Piłsudskiego w Trzebini”

Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: “Świadczenie usługi dozoru Cmentarzy Komunalnych w Gminie Trzebinia (Psary, Dulowa, Trzebinia, Krystynów, Lgota, Bolęcin, Myślachowice) oraz składowiska odpadów innych...
11.12.2019 r. o godz. 11.00 – I przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w budynku Piłsudskiego 2 w Trzebini.

“Świadczenie usług związanych z pochówkami i utrzymaniem czystości na Cmentarzach Komunalnych w Gminie Trzebinia (Psary, Dulowa, Trzebinia, Krystynów, Lgota, Bolęcin, Myślachowice).”

Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: „Świadczenie usług związanych z pochówkami i utrzymaniem czystości na Cmentarzach Komunalnych w Gminie Trzebinia (Psary, Dulowa, Trzebinia, Krystynów, Lgota, Bolęcin,...
11.12.2019 r. o godz. 11.00 – I przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w budynku Piłsudskiego 2 w Trzebini.

“Odbiór odpadów komunalnych z Cmentarzy Komunalnych w Gminie Trzebinia (Psary, Dulowa, Trzebinia, Krystynów, Lgota, Bolęcin, Myślachowice) wraz z segregacją”

Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: “Odbiór odpadów komunalnych z Cmentarzy Komunalnych w Gminie Trzebinia (Psary, Dulowa, Trzebinia, Krystynów, Lgota, Bolęcin, Myślachowice) wraz z segregacją”...