Trzebinia, 25.09.2015r.

Miejski Zarząd Nieruchomości sp. z o.o. informuje, że od dnia 28 września będzie uzupełniana wodą instalacja centralnego ogrzewania wraz z podaniem ciepła w zarządzanych przez nas budynkach:

  • os. Gaj;
  • os. Energetyków.

Wobec powyższego prosimy o zakończenie wszelkich prac na instalacji c.o. gdyż MZN sp. z o.o. nie będzie odpowiadał za ewentualne szkody wynikłe z zalań.

Prosimy również o ustawienie głowic termostatycznych w pozycji „5” przy wszystkich grzejnika c.o. w celu wyeliminowania zakłóceń i pozostawienie w tej pozycji aż do całkowitego rozruchu instalacji c.o. w budynku.

Skip to content