Zapytanie ofertowe na  usługę w zakresie opróżniania zbiorników sanitarnych bezodpływowych (szamb) i wywozu nieczystości ciekłych samochodem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków z nieruchomości zarządzanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o. o. położonych na terenie miasta i gminy Trzebinia.                     

Treść zapytania ofertowego znajduje się w załącznikach:

Zapytanie ofertowe.pdf

Formularz ofertowy.pdf

Formularz ofertowy wersja aktualna.pdf

Rozstrzygnięcie postępowania.pdf

Skip to content