Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. w Trzebini ogłasza postępowanie przetargowe na „Kompleksowe utrzymanie w czystości budynków gminnych, wspólnot mieszkaniowych i terenów zewnętrznych, będących w zarządzie MZN Sp. z o.o. z podziałem na części:

Część 1: budynki gminne

Część 2: budynki wspólnot mieszkaniowych:

Postępowanie przeprowadzane jest na platformie e-zamowienia.gov.pl
LINK: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c3cb0771-cb02-11ee-a84d-d63fc4d19e65

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  2. SWZ.pdf
  3. Edytowalne załączniki.doc
Skip to content