Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. w Trzebini ogłasza zamówienie usługi pn. „Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach i na terenach zewnętrznych”.

Pełna dokumentacja postępowania wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Nieruchomości.

Skip to content