Miejski Zarząd Nieruchomości sp. z o.o. ogłasza przetarg na „Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach i na terenach zewnętrznych.

Dokumentacja postępowania znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej MZN.

Skip to content