Rada Nadzorcza Miejskiego Zarządu Nieruchomości sp. z o.o. zatwierdziła regulamin konkursu na stanowisko prezesa zarządu spółki „Miejski Zarząd Nieruchomości” w Trzebini. Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane do 10 września, do godz. 13.00.

Szczegółowe zasady, warunki oraz tryb przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego określa Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „Miejski Zarząd Nieruchomości” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebini.

Dokumentacja:
Uchwała_Rady_Nadzorczej_MZN_sp._z_o.o._w_sprawie_zatwierdzenia_regulaminu_konkursu_na_stanowisko_prezesa_zarządu_spółki.pdf

Regulamin_konkursu_na_stanowisko_prezesa_MZN_sp._z.o.o.pdf

Ogłoszenie o konkursie_Załącznik_nr_1_do_Regulaminu_konkursu.doc

Kwestionariusz_Załacznik_nr_2_do_Regulaminu_konkursu.doc

Oświadczenia_Załącznik_nr_3_do_Regulaminu_konkursu.doc

Skip to content