Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. w Trzebini ogłasza przetarg na „Kompleksowe utrzymanie czystości budynków gminnych, wspólnot mieszkaniowych i terenów zewnętrznych, będących w zarządzie MZN Sp. z o.o. z podziałem na części:
Część 1: budynki gminne
Część 2: budynki wspólnot mieszkaniowych”

II postępowanie.

Postepowanie przetargowe przeprowadzane jest na platformie E-zamowienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7e07377a-9282-11ee-9ee7-e2087ac16d09

Załączniki:

  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SWZ.pdf
  3. Załaczniki.doc
Skip to content