Uprzejmie informujemy, że w dniu 06.10.2023 r. rozpoczynamy sezon grzewczy w budynkach zasilanych z sieci ciepłowniczej (dostawca Veolia Południe).

Prosimy o ustawienie głowic termostatycznych w pozycji „5” przy wszystkich grzejnikach c.o., w celu wyeliminowania zakłóceń i pozostawienie w tej pozycji aż do całkowitego rozruchu instalacji c.o. w budynku.

Skip to content