Miejski Zarząd Nieruchomości Spółka z o. o. w Trzebini ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem wolnych lokali usytuowanych w budynku naszej spółki  przy ul. Matejki 1 w Trzebini:

 1. Lokal biurowo-usługowy o powierzchni 19,73 m2, parter, wyposażony w instalacje elektryczną, c.o., klimatyzację oraz instalację alarmową, wspólny sanitariat i dostęp do wody; stawka wyjściowa 16,00 zł/m2; wadium 1.100,00 zł.
 2. Lokal z przeznaczeniem na magazyn o powierzchni użytkowej 75,24 m2, parter, niezależne wejście, wyposażony w instalacje elektryczną, c.o. i alarmową; stawka wyjściowa 11,00 zł/m2, wadium 2.000,00 zł.
 3. Lokal z przeznaczeniem na magazyn, warsztat lub inne nieuciążliwe usługi
  o powierzchni użytkowej 167,60 m2
  , parter, niezależne wejście, wyposażony w instalacje elektryczną, c.o., składający się z dwóch hal oraz pomieszczenia pomocniczego, socjalnego
  i sanitarnego; stawka wyjściowa 11,00 zł/m2, wadium 2.500,00 zł.
 4. Lokal z przeznaczeniem na magazyn o powierzchni użytkowej 11,54 m2, parter, wyposażony w instalację elektryczną, bez okien; stawka wyjściowa 11,00 zł/m2, wadium 500,00 zł.
 5. Wolnostojący budynek gospodarczo usługowy o powierzchni użytkowej 19,80 m2, na ogrodzonym terenie, wyposażony w instalacje elektryczną; stawka wyjściowa 10,00 zł/m2, wadium 700,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 03.11.2022r. o godz. 900 w  sali  narad Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o. o. ul. Matejki 1 w Trzebini.

Stawki wyjściowe czynszu najmu ustala się na podstawie Uchwały nr 18/2022 Zarządu Spółki Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o. z dnia 03.10.2022r.

Stawka czynszowa nie obejmuje innych obciążeń związanych z użytkowaniem lokalu.

Biorący udział w przetargu zobowiązany jest przedstawić komisji przetargowej dowód wpłatywadium, które należy dokonać do dnia 03.11.2022r. na konto MZN Sp. z o. o. Bank Spółdzielczy
w Chrzanowie Nr 85 8444 0008 0000 0083 8124 0001 lub gotówką w kasie spółki przed rozpoczęciem przetargu.

Wadium wpłacone przez licytantów, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem na konto, za wyjątkiem wadium oferenta wybranego do zawarcia umowy, które zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej.

Oferent traci wadium na rzecz Miejskiego Zarządu Nieruchomości, jeżeli odmówi podpisania umowy najmu lokalu użytkowego.

Zainteresowanych niniejszą ofertą wszelkich informacji mogą uzyskać osobiście w siedzibie administracji Miejskiego Zarządu Nieruchomości  Sp. z o. o.  ul. Matejki 1  w  godz. od 800 do 1400 lub telefonicznie pod numerem:  0 32  6122 353  wew. 43.

Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

Zobacz zdjęcia lokali (po kliknięciu zdjęcia zostaną powiększone):

Pobierz protokół z rozstrzygnięcia.

Skip to content