Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. przestrzega mieszkańców przed zagrożeniami występującymi szczególnie w okresie jesienno-zimowym, a związanymi z nieprawidłową pracą przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych i dymowych) w mieszkaniach.

Ponownie przypominamy, że tlenek węgla – tzw. czad, nie ma smaku, zapachu ani barwy. Dlatego nazywany jest „cichym zabójcą”.

Wadliwa instalacja grzewcza i wentylacyjna, zaklejanie kratek, nieprawidłowa budowa komina, zbyt szczelne okna i drzwi przy niedostatecznym wietrzeniu – to główne przyczyny powstawania czadu.

Obowiązki użytkowników mieszkań

Obowiązkiem każdego użytkownika mieszkania jest doprowadzenie dostatecznej ilości powietrza z zewnętrz, celem zapewnienia prawidłowego działania przewodów kominowych, bezpieczeństwa i zdrowego mikroklimatu w mieszkaniu. Brak sprawnej wentylacji skutkuje występowaniem ciągów zwrotnych (nawiew zimnego powietrza z kratki), nieprawidłowym działaniem przewodów dymowych i spalinowych, a także powstawaniem niekorzystnych zjawisk takich jak zaduch powietrza z zagrzybieniem ścian włącznie.

Zalecenia

Zalecamy zatem, dla zapewnienia własnego bezpieczeństwa, wyposażyć mieszkania posiadające urządzenia gazowe i piece węglowe w „czujnik tlenku węgla”, który to sygnałem będzie ostrzegał o ulatnianiu się śmiertelnego gazu. W oknach zamontować „nawiewniki” zapewniające stały napływ powietrza do mieszkania.

Przypominamy o bezwzględnym zakazie zatykania kratek wentylacyjnych, ogrzewania się piekarnikiem gazowym oraz konieczności bieżącego czyszczenia w okresie grzewczym pieców węglowych z zalegającej sadzy.

W przypadku zauważenia nieprawidłowości w działaniu przewodów kominowych fakt ten należy niezwłocznie zgłosić do administratora budynku.

Zachęcamy Państwa do zaznajomienia się z materiałami informacyjnymi na podobne tematy zamieszczonymi na stronie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie w zakładce „Prewencja społeczna PSP”.

Skip to content