Załączniki:

https://mzn-trzebinia.pl/wp-content/uploads/2023/12/Zal.-nr-1-Opis-i-zakres.pdf

https://mzn-trzebinia.pl/wp-content/uploads/2023/12/Zapytanie-ofertowe-1.pdf

https://mzn-trzebinia.pl/wp-content/uploads/2023/12/Zal.-nr-2-projekt-umowy-1.pdf

https://mzn-trzebinia.pl/wp-content/uploads/2023/12/Zal.-nr-3-formularz-ofertowy-1.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content