ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: „Świadczenie usług w zakresie obsługi kotłowni gazowych zlokalizowanych w budynkach gminnych usytuowanych w Gminie Trzebinia (adresy: ul. Słowackiego 47b, Tysiąclecia 72, Rynek 23b, Grunwaldzka 1 i 97a, Kościuszki 38 i 50 w Trzebini oraz ul. Wspólna 6 w Psarach i Topolowa 2 w Bolęcinie) oraz węzła cieplnego wymiennikowego SWC przy ul. Głogowej nr 9 w okresie od 01.09.2021 r do 31.08.2022 r” w trybie zapytania ofertowego z wyłączeniem przepisów ustawy Pzp.

Skip to content