Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania p.n.: „ Pogotowie Techniczne oraz Konserwacja i drobne naprawy instalacji wod- kan, gazowej, c.o.,  c.w.u., elektrycznej i ogólnobudowlanej w administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. w Trzebini gminnych budynkach mieszkalnych i użytkowych oraz gminnych lokalach mieszkalnych i  użytkowych usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych ” zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 tekst jednolity z późn. zm.), w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – tryb z wolnej ręki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wynikach postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu

Unieważnienie postępowania

Protokół z otwarcia ofert

Informacja dodana w dniu 01.12.2017r.

Modyfikacja treści SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zał. nr 1 – oferta – formularz

Oświadczenia Wykonawcy:

https://mzn-trzebinia.pl/wp-content/uploads/2017/11/zal.-nr-2-oswiadczenie-wykonawcy-o-braku-wykluczenia.pdf

https://mzn-trzebinia.pl/wp-content/uploads/2017/11/zal.-nr-3-oswiadczenie-wykonawcy-o-spelnieniu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.pdf

Zał. nr 4 – projekt umowy

Zał. nr A – wykaz budynków

Zał. nr B – wykaz lokali gminnych

Zał. nr C – szczegółowy zakres czynności

Zał. nr D – szczegółowy zakres czynności

Zał. nr E – upoważnienie

Zał. nr F – upoważnienie

Skip to content