Zapytanie ofertowe na usługę w zakresie opróżniania zbiorników sanitarnych bezodpływowych (szamb) i wywozu nieczystości ciekłych samochodem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków z nieruchomości zarządzanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o. o. położonych na terenie miasta i gminy Trzebinia w okresie od 01.01.2024 r do 31.12.2024 r

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w załącznikach.

Załączniki:

Skip to content