Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na: „Świadczenie usług związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych (szamb) i wywozu nieczystości ciekłych samochodem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków z nieruchomości zarządzanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. w  okresie od 01.01.2022 r do 31.12.2022 r” w trybie zapytania ofertowego z wyłączeniem przepisów ustawy Pzp.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Skip to content