ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę koszenia traw na  Cmentarzach Komunalnych w Gminie Trzebinia (Psary, Dulowa, Trzebinia, Krystynów, Lgota, Bolęcin, Myślachowice) w okresie od 25.05.2021r. do 31.10.2021r.

Opis przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usługi koszenia traw na Cmentarzach Komunalnych w Gminie Trzebinia (Psary, Dulowa, Trzebinia, Krystynów, Lgota, Bolęcin, Myślachowice).

Zakres usługi:
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usługi koszenia terenów zielonych na obszarze 1,7 ha, jednakże nadrzędną zasadą jest wykoszenie wszystkich miejsc z trawą, które nie są zabudowane grobami i nagrobkami, zgodnie z regulaminem cmentarza,  a w tym m.in.:

  • koszenie powinno odbywać się w miarę wzrostu traw (w cenie zobowiązane jest koszenie, co najmniej 3 razy w roku z możliwością zlecenia dodatkowego koszenia na konkretnym cmentarzu) wraz ze zgrabieniem, zebraniem i utylizacją skoszonej trawy we własnym zakresie,
  • koszenie trawy może trwać nie dłużej niż 1 tydzień (jedno koszenie),
  • podczas koszenia pomiędzy grobami należy zabezpieczyć pomniki oraz roślinność zasadzoną przez rodziny zmarłych w obrębie pomników,
  • skoszenie roślinności ozdobnej na lub w bezpośrednim sąsiedztwie grobu obligować będzie do odkupienia oraz posadzenia identycznych roślin,
  • po zakończeniu koszenia w danym dniu należy oczyścić pomniki z trawy,
  • przycięcie lub wycięcia krzewów i drzew na danym cmentarzu wraz z utylizacją ściętych gałęzi zgodnie z załączonym wykazem uwzględniającym dwu wariantowy zakres prac,
  • po zakończeniu koszenia alejki cmentarne winny być uprzątnięte z pozostałości traw.

2. Wymagane jest, aby zamówienie zostało wykonane przez Zleceniobiorcę z należytą starannością i kontrolą jakości.

Termin wykonania zamówienia:
 
Od dnia 25 maja 2021r. do 31 października 2021r.

 

Skip to content