Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na usługę dozoru Cmentarzy Komunalnych w Gminie Trzebinia (Psary, Dulowa, Trzebinia, Krystynów, Lgota, Bolęcin, Myślachowice), bazy przy ul. Kościuszki 37A oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Piłsudskiego w Trzebini w okresie od 1.02.2022 r. do 31.01.2023 r.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem.docx

Skip to content