Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. informuje, że w związku z korzystną prognozą meteorologiczną na najbliższy okres z dniem 9 maja 2016 r. zostanie zakończony sezon grzewczy 2015/2016 w zarządzanych przez nas budynkach.

Prosimy o zgłaszanie do MZN wszelkich prac na instalacji c.o., ponieważ woda z instalacji w budynku nie jest spuszczana po zakończeniu sezonu grzewczego.

Trzebinia, 06.05.2016 r.

Skip to content