Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wykonanie usługi w zakresie utrzymania czystości basenu krytego wraz  z trybunami,  saunarium, siłowni i zaplecza socjalno-biurowego Krytej Pływalni Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o. w Trzebini”- II postępowanie zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843 oraz z 2020r. poz. 288,1086 z późn. zm.), w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Ogłoszenie o udzielaniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi z dnia 01.12.2020r. cz.2

Odpowiedzi z dnia 01.12.2020r.cz.1

Odpowiedzi z dnia 25.11.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki 1-4

Skip to content