Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: „Wykonanie badań monitoringowych zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Trzebini przy ul. Piłsudskiego” w latach 2020 i 2021 zgodnie z zakresem, określonym w decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego.

Pełna treść ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wymagane załączniki

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

 

 

Skip to content