Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie usługi dozoru Cmentarzy Komunalnych w Gminie Trzebinia (Psary, Dulowa, Trzebinia, Krystynów, Lgota, Bolęcin, Myślachowice) oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Piłsudskiego w Trzebini” w okresie od 01.02.2021r do 31.01.2022r., w trybie zapytania ofertowego z wyłączeniem przepisów ustawy Pzp.

Pełna treść ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Formularz ofertowy 

Skip to content