Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: „Świadczenie usług związanych z pochówkami i utrzymaniem czystości na Cmentarzach Komunalnych w Gminie Trzebinia (Psary, Dulowa, Trzebinia, Krystynów, Lgota, Bolęcin, Myślachowice)” w roku 2020 w trybie zapytania ofertowego z wyłączeniem przepisów ustawy Pzp.

Pełna treść ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1

Warunki dla oferenta – Załącznik nr 2

Formularz ofertowy – Załącznik nr 3

Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Skip to content