Informujemuy o postępowaniu przetargowym na „Usługę odbioru i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów segregowanych”.

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f3da5df4-680a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Załączniki:

  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SWZ.pdf
  3. Załączniki edytowalne.pdf
Skip to content