Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. w Trzebini ogłasza przetarg na „Kompleksowe utrzymanie czystości budynków gminnych, wspólnot mieszkaniowych i terenów zewnętrznych, będących w zarządzie MZN Sp. z o.o. z podziałem na części:
Część 1: budynki gminne
Część 2: budynki wspólnot mieszkaniowych”

Postepowanie przetragowe przeprowadzane jest na platformie E-zamowienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-819b8895-716a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Załączniki:

  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SWZ.pdf
  3. Załaczniki.doc
Skip to content