Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: „Świadczenie usług związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych (szamb) i wywozu nieczystości ciekłych samochodem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków z nieruchomości zarządzanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o.” w roku 2021 w trybie zapytania ofertowego z wyłączeniem przepisów ustawy Pzp.

Protokół z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Skip to content