Trzebinia, 23.09.2016 r

Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o. o. informuje, że dnia 27 września będzie uzupełniana wodą instalacja centralnego ogrzewania wraz z podaniem ciepła w zarządzanych przez nas budynkach na osiedlu Gaj.

Wobec powyższego prosimy o zakończenie wszelkich prac na instalacji c.o. gdyż MZN Sp. z o. o. nie będzie odpowiadał za ewentualne szkody wynikłe z zalań.

Prosimy również o ustawienie głowic termostatycznych w pozycji „5” przy wszystkich grzejnikach c.o w celu wyeliminowania zakłóceń i pozostawienie w tej pozycji aż do całkowitego rozruchu instalacji c.o. w budynku.

 

Skip to content