Miejski Zarząd Nieruchomości sp. z o.o. ogłasza przetarg na „Usługę odbioru i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów segregowanych.”

Dokumentacja postępowania znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej MZN.

Skip to content