Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. w Trzebini ogłasza zamówienie usługi pn. „Usługa odbioru i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów segregowanych”

Pełna dokumentacja postępowania wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Nieruchomości.

Skip to content