Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: „Odbiór odpadów komunalnych z Cmentarzy Komunalnych w Gminie Trzebinia (Psary, Dulowa, Trzebinia, Krystynów, Lgota, Bolęcin, Myślachowice) wraz z segregacją” w roku 2020 w trybie zapytania ofertowego z wyłączeniem przepisów ustawy Pzp.

Pełna treść ZAPYTANIA OFERTOWEGO z formularzem ofertowym

Formularz ofertowy w wersji edytowalnej (Załącznik nr 1)

Skip to content