14.05.2020 r. o godz. 08.30 – I przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w budynku Rynek 26 w Trzebini.

”Remont niecki basenu sportowego wraz z remontem zbiorników wyrównawczych dla basenu sportowego i rekreacyjnego” na Krytej Pływalni zlokalizowanej przy ul. Rafineryjnej 10 w Trzebini

Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na:”Remont niecki basenu sportowego wraz z remontem zbiorników wyrównawczych dla basenu sportowego i rekreacyjnego” na Krytej Pływalni zlokalizowanej przy ul. Rafineryjnej...