16.12.2020 r. o godz. 09.00 – I przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych w budynku Plac targowy 19 w Trzebini.

„Wykonanie usługi w zakresie utrzymania czystości basenu krytego wraz z trybunami, saunarium, siłowni i zaplecza socjalno-biurowego Krytej Pływalni Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o. w Trzebini” – II postępowanie

Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wykonanie usługi w zakresie utrzymania czystości basenu krytego wraz  z trybunami,  saunarium, siłowni i zaplecza socjalno-biurowego Krytej Pływalni Miejskiego Zarządu...
16.12.2020 r. o godz. 09.00 – I przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych w budynku Plac targowy 19 w Trzebini.

„Pogotowie techniczne oraz Konserwacja i drobne naprawy instalacji wod-kan, gazowej, c.o., c.w.u., elektrycznej i ogólnobudowlanej w administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości sp. z o.o. w Trzebini gminnych budynkach mieszkalnych i użytkowych oraz gminnych lokalach mieszkalnych i użytkowych usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych.”

Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Pogotowie techniczne oraz Konserwacja i drobne naprawy instalacji wod-kan, gazowej, c.o., c.w.u., elektrycznej i ogólnobudowlanej w administrowanych...
Zmiana czcionki
Kontrast