Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. w Trzebini ogłasza przetarg na „Świadczenie usług związanych z pochówkami i utrzymaniem czystości na cmentarzach komunalnych w Gminie Trzebinia,z podziałem na części:
część 1: cmentarz Lgota
część 2: cmentarz Krystynów
część 3: cmentarz Dulowa
część 4: cmentarz Bolęcin
część 5: cmentarz Trzebinia
część 6: cmentarz Psary
część 7: cmentarz Myślachowice”

Postepowanie przetragowe przeprowadzane jest na platformie E-zamówienia:u

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-772a42d6-8ced-11ee-b55a-a22b2d7f700e

Załączniki:

  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SWZ.pdf
  3. Załaczniki edytowalne.doc
Skip to content