PILNA INFORMACJA dla wszystkich użytkowników mieszkań !!!

                        Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. przestrzega mieszkańców przed zagrożeniami występującymi szczególnie w okresie jesienno-zimowym a związanymi z nieprawidłową pracą przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych i dymowych) w mieszkaniach.

Ponownie przypominamy, że tlenek węgla tzw. czad nie ma smaku, zapachu ani barwy. Dlatego nazywany jest cichym zabójcą. Wadliwa instalacja grzewcza i wentylacyjna, zaklejanie kratek, nieprawidłowa budowa komina, zbyt szczelne okna i drzwi przy nie dostatecznym wietrzeniu – to główne przyczyny powstawania czadu.

                        Obowiązkiem każdego użytkownika mieszkania jest doprowadzenie dostatecznej ilości powietrza z zewnątrz, celem zapewnienia prawidłowego działania przewodów kominowych, bezpieczeństwa i zdrowego mikroklimatu w mieszkaniu. Brak sprawnej wentylacji skutkuje występowaniem ciągów zwrotnych (nawiew zimnego powietrza z kratki), nieprawidłowym działaniem przewodów dymowych i spalinowych, a także powstaniem niekorzystnych zjawisk takich jak zaduch powietrza z zagrzybieniem ścian włącznie.

Zalecamy zatem dla zapewnienia własnego bezpieczeństwa wyposażyć mieszkania posiadające urządzenia gazowe i piece węglowe w „czujnik tlenku węgla”, który to sygnałem będzie ostrzegał o ulatnianiu się śmiertelnego gazu. W oknach zamontować „nawiewniki” zapewniające stały napływ powietrza do mieszkania.

                        Przypominamy o bezwzględnym zakazie zatykania kratek wentylacyjnych, ogrzewania się piekarnikiem gazowym oraz konieczności bieżącego czyszczenia w okresie grzewczym pieców węglowych z zalegającej sadzy.

W przypadku zauważenia nieprawidłowości w działaniu przewodów kominowych fakt ten należy niezwłocznie zgłosić do administratora budynku.

Zachęcamy Państwa do zaznajomienia się z materiałami informacyjnymi na podobne tematy zamieszczonymi na stronie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Chrzanowie www.straz.powiat-chrzanowski.pl w zakładce INFORMACJE „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” oraz z Komunikatem Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy.

 

Skip to content