Drodzy mieszkańcy

   Działając jako Zarządca Nieruchomości zwracamy się do wszystkich mieszkańców budynków będących w naszym zarządzie o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzegania regulaminu porządku domowego oraz przepisów p.poż.

Mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców zabrania się  w korytarzach piwnicznych, przynależnych piwnicach i komórkach, strychach oraz w innych pomieszczeniach wspólnego użytkowania przechowywania i składowania zbędnych odpadów z gospodarstw domowych, worków z różnymi rzeczami, materiałów łatwopalnych m.in. lakierów, rozpuszczalników, resztek poremontowych, butli gazowych (pełnych i pustych) oraz obowiązuje całkowity zakaz ingerencji w instalację elektryczną tj. wykonywania dodatkowych i nielegalnych punktów świetlnych oraz gniazdek.

Prosimy pamiętać, iż gromadzenie w/w rzeczy stanowi dla Państwa ogromne zagrożenie pożarowe oraz epidemiologiczne. Dlatego apelujemy do wszystkich mieszkańców o uprzątnięcie i usunięcie wszystkich pozostawionych i zbędnych rzeczy, aby uniknąć wszelkich zagrożeń i sytuacji konfliktowych oraz zapewnić schludny wygląd tych pomieszczeń.

Jednocześnie przypominamy, iż wszystkie nagromadzone rzeczy można bezpłatnie oddać na PSZOK w Trzebini ul. Piłsudskiego. Więcej informacji dotyczących rzetelnej i prawidłowej segregacji można uzyskać na stronie internetowej Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie www.mzgk.chrzanow.pl.

Niewłaściwa segregacja odpadów komunalnych będzie skutkować drastycznym wzrostem kosztów opłaty śmieciowej dla wszystkich użytkowników przydzielonego stanowiska kontenerowego.

Skip to content